Rezerwat Beka

Rewa

Atrakcje Turystyczne

Rezerwat przyrody Beka

Osobom ceniącym sobie kontakt z przyrodą dedykowany jest Rezerwat przyrody Beka. Będąc nad Zatoką Pucką jest to obowiązkowy punkt zwiedzania, gdyż jest to wspaniała przygoda zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Rezerwat przyrody jest jednym z nielicznych nadmorskich miejsc, gdzie zamiast tłumu turystów zaznasz spokoju i ciszy, gdzie śpiew ptaków i powiew wiatru koją zmysły. Rozgość się w tym pięknym miejscu i rozkoszuj cudowną przyrodą, gdyż jest to jedno z nielicznych tak urokliwych ostoi spokoju.

rezerwat-przyrody-beka-czy-platny.jpg

Rezerwat Przyrody Beka został utworzony celem ochrony ssaków, gadów, płazów oraz ptaków. Rezerwat włączony został w granice ostoi Natura 2000. Znajduje się on na niskim wybrzeżu Zatoki Puckiej, wewnątrz granic Nadmorskiego Parku Krajobrazowego. Celem ochrony tego terenu jest zachowanie wilgotnych słonych łąk, rzadkich zbiorowisk młak turzycowych, bogatej awifauny lęgowej i przelotnej, oraz celów naukowych i dydaktycznych. Zaliczany jest jako obszar chroniony wedle Dyrektywy ptasiej (Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków) oraz dyrektywy siedliskowej (Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk). Znajduje się tu wieża widokowa, z której można podziwiać piękne widoki na okoliczne tereny. Dla zwiedzających przygotowano ścieżki piesze oraz trasy rowerowe, które pozwolą na lepsze poznanie i zwiedzenie rezerwatu.

Dlaczego te tereny są tak wyjątkowe?

Regularne wykorzystywanie terenu rolniczego i wlewy słonych wód z Zatoki Puckiej (które co roku zachodzą jesienią i zimą) stworzyły idealne warunki do rozwoju unikatowych i rzadkich na polskim wybrzeżu siedlisk roślinnych – słonaw. Słonawy stanowią doskonałe środowisko lęgowe dla ptaków wodno-błotnych.

Rezerwat Beka jest ważnym miejscem dla ptaków rangi europejskiej. Na jego terenie oraz w jego otoczeniu występuje ponad 200 gatunków ptaków, w tym ponad 40 gatunków gniazdujących bezpośrednio na terenie rezerwatu. Najcenniejsze z nich to gatunki związane z łąkami, murawami napiaskowymi i plażami.

Na słonawach chroni się wiele rzadkich i chronionych gatunków roślin, takich jak: sit Gerarda, świbka morska, babka nadmorska, mlecznik nadmorski, sitowiec nadmorski, oczeret Tabernaemontana, aster solny oraz ostrzew rudy. Część północna rezerwatu, zasilana słodką wodą, jest siedliskiem storczyków (stoplamki, lipiennik Loesela) oraz innych ściśle chronionych gatunków flory, takich jak gnidosz błotny i owadożerna roślina tłustosza pospolitego.

Rezerwat Beka Ciekawostka

Rezerwat Przyrody Beka został utworzony w latach 80 XX – wieku, celem ochrony rzadkich i unikatowych siedlisk roślinnych oraz bogatej awifauny. Działalność człowieka na tym terenie została ograniczona, jednak po zaprzestaniu wypasu bydła, rozległe obszary słonych łąk zostały zastąpione przez trzciny. Obecnie, dzięki projektowi ochrony rezerwatu, prowadzone jest kontrolowane wypasanie bydła i koszenie trzciny, aby przywrócić jak najwięcej powierzchni otwartych łąk, które są siedliskami dla cennych roślin i ptaków.

Rezerwat Beka został powiększony o fragment ekosystemu przybrzeżnych wód Zatoki Puckiej, a także ujście rzeki Zagórska Struga, wraz z ich bogatymi zasobami przyrodniczymi. W zakresie ochrony znajdują się również procesy kształtujące ekosystem brzegu morskiego w rejonie delty Redy. To pierwszy rezerwat przyrody częściowo morski w Polsce, obecnie ma powierzchnię 356 hektarów

Wypoczynek w Najlepszym Wydaniu

Zyskaj Jeszcze Więcej

Pobudź wyobraźnię i zaplanuj niezapomniane chwile

Komfort

Odkryj zupełnie nową jakość wypoczynku, którą zapewnisz sobie i swoim bliskim

Zdrowie

Śpij krócej i budź się w pełni sił. To jest miejsce Dla Ciebie

Styl

Pozwól sobie na odrobinę luksusu połączonego z wyraźnie odczuwalną wygodą

Energia

Odkryjesz na nowo żywą radość i spontaniczność

Natura

Czerp z uzdrawiającej mocy natury w otoczeniu Parków Narodowych

Relaks

Stres, pęd, codzienność. Odpręż się… trafiłeś we właściwe miejsce!