Mechelińskie Łąki

Rewa

Atrakcje Turystyczne

Rezerwat przyrody Mechelińskie Łąki

Odwiedzając ten obszar z pewnością nie można nie skorzystać z okazji, by odwiedzić ten przepiękny rezerwat. Rezerwat przyrody w Mechelinkach chroni rzadkie gatunki roślin i zwierząt. Na tych terenach możesz zobaczyć rzadką rybitwę białoczelną, majestatycznie szybującą nad brzegiem morza lub żurawie dostojnie kroczące pośród kolorowych roślin. Jest to ekscytująca przygoda zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Podglądanie zwierząt w ich naturalnym środowisku jest szczególnie atrakcyjne dla wszystkich zwiedzających, którzy cenią sobie kontakt z przyrodą. Poznawanie tego ekosystemu daje radość i pobudza zmysły. Wypoczynek staje się niezwykle odżywczą przygodą, która zostaje w pamięci na długo.
rezerwat-przyrody-mechelinski-laki-nad-morzem.jpg

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, rezerwat przyrody obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi.

Czym jest Rezerwat Przyrody?

Rezerwat przyrody Mechelińskie Łąki jest faunistycznym rezerwatem przyrody na Pobrzeżu Kaszubskim, położonym na obszarze Nadmorskiego Parku Krajobrazowego w gminie Kosakowo, przylegającym do Zatoki Puckiej. Teren rezerwatu jest płaski i nizinny, przecinany przez kanały melioracyjne. Piaskowe gleby, które znajdują się na tym terenie, zostały zatorfione, dzięki przesiąkaniu i okresowemu zalewaniu ich słonymi wodami zatoki. To właśnie te warunki stwarzają idealne środowisko dla solnisk.

Celem ochrony rezerwatu jest „zachowanie miejsc lęgowych i bytowania cennych gatunków ptaków wodnych i błotnych, zbiorowisk szuwarowych i łąkowych oraz specyficznych siedlisk halofilnych i typowych dla nich warunków wodnych

Fauna i flora rezerwatu

Na terenie Mechelińskich Łąk występuje szeroki wachlarz różnorodnych zbiorowisk roślinnych, które tworzą charakterystyczny układ strefowy. W miarę przesuwania się od linii brzegowej wód Zatoki do głębi lądu, można zauważyć kolejne strefy: plaży, muraw nawydmowych, słonawych, półhalofilnego szuwaru i szuwaru trzcinowego. Spośród tych zbiorowisk, najcenniejsze są te powstałe pod wpływem zasolonych wód Zatoki, takie jak zbiorowiska halofilne i półhalofilne, w których dominują rośliny słonolubne i słonoznośne. Do najcenniejszych gatunków flory występujących w rezerwacie należy mikołajek nadmorski i stanowiska słonorośli. Mechelińskie Łąki są ważnym miejscem dla cennych gatunków fauny. Jest to miejsce, gdzie gniazdują rzadkie gatunki ptaków wodnych i wodno-błotnych, a także miejsce, w którym ptaki odpoczywają podczas migracji. W rezerwacie występują rzadkie ptaki takie jak: rybitwa białoczelna i rzeczna, ostrygojada, sieweczka obrożna i rzeczna, żuraw, bąk czy wąsatka. Rezerwat Mechelińskie Łąki to nie tylko ostoja dla ptaków, ale również miejsce płazów bezogonowych. W rezerwacie występuje większość krajowych gatunków płazów, w tym wszystkie trzy rodzaje ropuch. Szczególnie cennym gatunkiem jest tu rzadko spotykana w Polsce ropucha paskówka.

Jak poruszać się po rezerwacie przyrody?

Jak stanowi art. 15 ust. 15 wspominanej ustawy, w rezerwatach przyrody zabrania się ruchu pieszego, rowerowego, narciarskiego i jazdy konnej wierzchem, z wyjątkiem szlaków i tras narciarskich wyznaczonych przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Oznacza to, że przed wejściem do rezerwatu należy upewnić się, gdzie zostały wytyczone określone szlaki do ruchu turystycznego. W odpowiednich okolicznościach, np. w celach naukowych, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska może wydać decyzję umożliwiającą wstęp do rezerwatu.

Wypoczynek w Najlepszym Wydaniu

Zyskaj Jeszcze Więcej

Pobudź wyobraźnię i zaplanuj niezapomniane chwile

Komfort

Odkryj zupełnie nową jakość wypoczynku, którą zapewnisz sobie i swoim bliskim

Zdrowie

Śpij krócej i budź się w pełni sił. To jest miejsce Dla Ciebie

Styl

Pozwól sobie na odrobinę luksusu połączonego z wyraźnie odczuwalną wygodą

Energia

Odkryjesz na nowo żywą radość i spontaniczność

Natura

Czerp z uzdrawiającej mocy natury w otoczeniu Parków Narodowych

Relaks

Stres, pęd, codzienność. Odpręż się… trafiłeś we właściwe miejsce!